Lezen met symbolen

Ondersteunend, eenvoudig, doeltreffend

Veel kinderen hebben moeite met het begrijpen van teksten. Ze scoren niet alleen laag op de Cito-toets, maar ondervinden ook problemen bij andere vakken, zoals biologie en geschiedenis. Speciaal voor deze kinderen is deze website ontwikkeld.
Zes eenvoudige symbolen zetten kinderen aan om te doen wat ze moeten doen. Op een overzichtelijk symbolenblad maken de kinderen op aangeleerde wijze aantekeningen bij de tekst. Door deze gestructureerde en tevens actieve werkwijze nemen ze de inhoud van teksten goed in zich op.

Bruikbaarheid

'Lezen met symbolen' is geen vervangende, maar een aanvullende methode, te gebruiken naast elke gangbare methode. De methode is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5 (basisschool), eenvoudig in te zetten en ook thuis te gebruiken.

Lees verder over hoe de methode 'Lezen met symbolen' werkt.