Het lesmateriaal

Online uitleg, online oefening, oefenblad, oefenboek

In de zes gratis online lessen wordt stap voor stap voorgedaan welke symbolen je kunt gebruiken en hoe je het symbolenblad invult.

Na elke instructie volgt een gerichte online oefening, waarbij de leerling het van toepassing zijnde deel van het symbolenblad invult. Na het invullen vergelijkt de leerling zijn (haar) aantekeningen met een voorbeeldblad.

Na de online oefening maakt de leerling een (te printen) oefenblad, waarmee hij (zij) het symbolengebruik traint. Aan de orde komen de symbolen die tot dan toe behandeld zijn.

Om verder te oefenen met de aangeleerde symbolen, zijn er oefenboeken beschikbaar. Deze zijn te koop voor groep 5, voor groep 6 en voor groep 7-8.

Bij elk oefenboek hoort een 'Voorbeeldenboek' met voorbeeldbladen. De oefenboeken en voorbeeldboeken (pdf-bestanden) worden na aankoop per e-mail geleverd.