Hoe werkt het?

Het symbolenblad

Bij de methode 'Lezen met symbolen' staan geen vragen onderaan de teksten. De basis waarmee leerlingen laten zien in welke mate ze een tekst begrijpen, is het symbolenblad. Het symbolenblad wordt zowel tijdens als na het lezen ingevuld en heeft drie belangrijke functies.

Ten eerste zet het symbolenblad leerlingen aan om leesstrategieën daadwerkelijk in te zetten tijdens het lezen. De symbolen bieden structuur en geven overzicht. Al invullend komt de inhoud van de tekst in het hoofd van de leerling terecht.

Ten tweede geeft het symbolenblad precies weer hoe de leerling denkt. Denkfouten (en 'denkgoeden') komen met andere bestaande methoden onvoldoende aan het licht. Leerkrachten en begeleiders kunnen aan de hand van een ingevuld symbolenblad nagaan hoe de leerling gedacht heeft en of dit onhandig of juist verstandig is geweest.

Ten derde kan de leerling enorm veel leren door zijn (haar) symbolenblad te verglijken met een voorbeeldblad.

Motiverend

Vragen fout beantwoorden kan niet, want er zijn geen vragen. Jezelf ontwikkelen kan wel. Het vergelijken van het ingevulde symbolenblad met een voorbeeldblad geeft inzicht in hoe het anders en (nog) beter kan.

Leerlingen kunnen ook leren van elkaar. Als bij een ander vak, bijvoorbeeld geschiedenis, ieder een eigen symbolenblad invult tijdens het doorgronden van de tekst, kan achteraf worden bekeken welke overeenkomsten en verschillen er zijn. Bij het vergelijken ontstaat vanzelf discussie, waardoor leerlingen tot meer inzicht kunnen komen.

Het lesmateriaal

In de online lessen leren kinderen welke symbolen we gebruiken en hoe ze het symbolenblad kunnen invullen.

Lees meer over het lesmateriaal.